დროული და სწორი არჩევანი - ბიზნესის წარმატების საწინდარია!

 

ჩვენც ვირჩევთ კლიენტებს!
გისურვებთ სწორ არჩევანს!

 

 

 

 

 

 კომპანიის რესურსი

       კომპანიის მიერ განხორციელებული მომსახურების მაღალ ხარისხს რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს:

  • საკუთარი სამუშაო ტექნოლოგია;
  • მაღალი დონის პროფესიონალი კადრები;
  • მუშაობის მდიდარი გამოცდილება ეკონომიკის სხვადასხვა დარგსა და სფეროში;
  • აუდიტორებით, პროფესიონალი ბუღალტრებით, იურისტებითა და საგადასახადო სფეროს სპეციალისტებით დაკომპლექტებული  სამუშაო ჯგუფები;
  • კომპანიის საკუთრებაში არსებული, თანამედროვე  მოთხოვნების დონეზე ტექნოლოგიურად აღჭურვილი ოფისი;

 

 

კომპანიის მომსახურებები

კომპანიის რესურსი შესაძლებლობას გვაძლევს მაქსიმალურად განვავითაროთ ტექნიკური ბაზა, აუდიტორული პროცედურების მნიშვნელოვანი ავტომატიზაცია, საკადრო შემადგენლობის კვალიფიკაციის სტაბილურად ამაღლება და საუკეთესო სპეციალისტების მოწვევა.

ყოველივე ეს გვაძლევს საშუალებას კლიენტებს შევთავაზოთ მაღალი ხარისხითა და კონკურენტული ფასით:

  • აუდიტი
  • ბუღალტრულ მომსახურებები
  • საკონსულტაციო მომსახურებები