ფასდადგენის პოლიტიკა

რეალურად ვაფასებთ რა მდგომარეობას ქართულ ბაზარზე, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ჩვენს კლიენტებთან ერთად მოვძებნოთ თანამშრომლობის ყველაზე ხელსაყრელი ვარიანტი, გონივრული ფასების შეთავაზებით.
აუდიტორული მომსახურებების ღირებულებები განისაზღვრება:

  • ინდივიდუალურად;
  • მოსალოდნელი სამუშაოს მოცულობით;
  • იმ დროით, რომელიც საჭიროა შეთანხმებული მომსახურების ხარისხიანად შესრულებისათვის.

  მომსახურების საბაზო ფასების პრეისკურანტი:

  • აუდიტორის/ექსპერტის მომსახურება 1კაც/საათი -50 ლარიდან;
  • პარტნიორ აუდიტორის მომსახურება 1კაც/საათი -80 ლარიდან;
  • ზეპირი კონსულტაცია - 1 საათი - 70 ლარიდან;
  • წერილობითი კონსულტაცია - 1 კონსულტაცია - 200 ლარიდან;
  • სააბონენტო ზეპირი კონსულტაცია  1თვე - 300 ლარიდან; საკონსულტაციო მომსახურება:
  • სააბონენტო წერილობითი კონსულტაცია - 1თვე - 500 ლარიდან;

გრძელვადიანი კონტრაქტების გაფორმების შემთხვევაში მოქმედებს ბონუსური სისტემები.