მიიღე კონსულტაცია მათგან,

ვინც ნამდვილად იცის!

 

 

  საკონსულტაციო პროექტი, საკმაოდ საპასუხისმგებლო სამ        ეტაპს მოიცავს:

  1. საკონსულტაციო საკითხის სწორად განსაზღვრა
  2. კონსულტაციის გაწევა და
  3. კონსულტაციის მიღება

სამივე ეტაპის წარმატებით დაძლევა ორივე მხარისგან  მოითხოვს შესაბამის უნარებს.

 

 

ჩვენი გუნდი გთავაზობთ მომსახურებას არა მარტო კონსულტაციის გაწევის ეტაპზე, არამედ სამივე ეტაპზე, რაც იმას გულისხმობს, რომ:

  1. ჩვენ თქვენთან ერთად გავაანალიზებთ თქვენი ბიზნესის წინაშე მდგარ გამოწვევებს,
  2. შევაფასებთ მოვლენებს და
  3. ერთად შევიმუშავებთ კონკრეტულ საჭიროებებზე  მორგებულ გადაწყვეტილებებს,

კომპანიის წინაშე არსებული სირთულეების წარმატებით გადასალახავად.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული საკონსულტაციო მომსახურება მოიცავს შემდეგ სფეროებს:

 

 

ბუღალტრულ  სფეროს;

 

 

ფინანსურ სფეროს;

 

 

საგადასახადო სფეროს;

 

 

 

იურიდიულ სფეროს;