პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ აუდიტის, კონსალტინგის, საგადასახადო თუ იურიდიული მომსახურებებისათვის, ყველაზე ხშირად ჩვენი კლიენტების რეკომენდაციებით მოგვმართავენ. ეს ადასტურებს, რომ ჩვენს მიერ დამკვიდრებული წესი: ,,აკეთო მეტი, ვიდრე აუცილებელი!“- გამართლებულია და შესაძლებლობასაც გვაძლევს ჩვენ, გავზარდოთ კმაყოფილი კლიენტების მუდმივი რიცხვი.

 

 

როგორ ვმუშაობთ ჩვენ?

 გაცნობა

ჩვენ ვხვდებით, რადგან დავამყაროთ სანდო კონტაქტი, გავარკვიოთ პროექტის შესრულებიდან თქვენი მოლოდინი, შევარჩიოთ შესაბამისი სპეციალისტი და შევიმუშაოთ ეფექტური გადაწყვეტილება.

 პროექტის დაწყება

აუდიტორები მუშაობენ დამოუკიდებლად და თქვენთან კონტაქტში, წინასწარ შეთანხმებული ვადებისა და გეგმის მიხედვით.

  პირველი შედეგები

შეთანხმებული თარიღის მიხედვით გაწოდებთ ინფორმაციას შუალედური შედეგების შესახებ, ასევე გაცნობებთ, თუკი პროექტზე მუშაობისას აღმოჩნდენბა ისეთი გარემოება, რაც მნიშვნელოვანია დასახული მიზნების მიღწევისათვის.

  შედეგების შეთანხმება

ჩვენ გიგზავნით განსახილველად ანგარიშგების პროექტს შედეგებითა და რეკომენდაციებით.

  პასუხის დაცვა

ჩვენ ისევ ვხვდებით ერთმანეთს პროექტებზე მუშაობის შედეგების შესაფასებლად. ვიხილავთ რეკომენდაციებს. გაძლევთ ახსნა - განმარტებებს. ვიხილავთ სიტუაციის გაუმჯობესების სტრატეგიებს.