ორგანიზაციების მართვის სისტემების ჩამოყალიბება და გამართვა მნიშვნელოვან დროს და რესურსს ითხოვს. ჩვენი მენეჯმენტი ამ რთულ პრობლემას საკმაოდ გამოცდილი და გამართლებული პრინციპით ჭრის:  

 ,,ვაკეთებთ იმას, რაც კარგად გვესმის და გამოგვდის! ''

 ,,სხვებს გადავცემთ და ვაკეთებინებთ  იმას, რაც მათ კარგად ესმით და გამოსდით.

 

ჩვენი კომპანიის რესურსები და გამოცდილება შესაძლებლობას  გვაძლევს შემოგთავაზოთ შემდეგი მომსახურებები:

 
  • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება,  ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო  სტანდარტების (IFRS)  მიხედვით;
  • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება, მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMFs) მიხედვით;
 
  • ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენა და მოწესრიგება;
  • საბუღალტრო პროგრამების ინდივიდუალურად შერჩევა და დანერგვა;
 
  • აღრიცხვის სპეციალისტების გადამზადება;