კომპანიის დაარსება

  • უდიტორული კომპანია შპს ,,აუდიტ-პროფესიონალი“ ჩამოყალიბდა 2003 წლის 1 ივლისს. კომპანიის დაარსებისას დამფუძნებელთა მთავარი მიზანი იყო, ისეთი ეროვნული კომპანიის ჩამოყალიბება, რომელიც შეძლებდა, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური კომპანიების მოთხოვნების დაკმაყოფილებას აუდიტორული მომსახურების სფეროში.

    კომპანიის აღიარება

  • კომპანია ,,აუდიტ-პროფესიონალი“ 2007 წლიდან ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის ნამდვილი წევრი ორგანიზაციის - ,,საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის“ - კორპორაციული წევრია.
  • კომპანია ,,აუდიტ-პროფესიონალი“  2015 წელს  ,,ბაფ“- ის ხარისხის კონტროლის წარმატებით გავლის საფუძველზე შეყვანილ იქნა სავალდებულო აუდიტის ჩატარების უფლების მქონე აუდიტორთა რეესტრში. 
  • ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 29/12/2016წ  N454 ბრძანებით შპს ,,აუდიტ პროფესიონალს" მიენიჭა საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების (სდპ-ების) ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების უფლებამოსილება.Saras.gov.ge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     რეფორმის საწყისებთან

  • კომპანიის დამფუძნებლები - პარტნიორები (1995 წლიდან ახორციელებენ აუდიტორულ საქმიანობას.) კომპანიის დამფუძნებლები საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის აქტიური მონაწილენი არიან.
  • ფირმის დამფუძნებელთა უშუალო მონაწილეობით განხორციელდა საქართველოს საწარმოებში ბურალტრული აღრიცხვის რეფორმის პროექტი, რომელიც აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) - ის მხარდაჭერით წარიმართებოდა Sibley International - ის, Barents Group - ისა და Carana Corporetion - ის მიერ. კერძოდ ფირმის პარტნიორთა მიერ 2000-2003 წლებში განხორციელდა საქართველოს 40-მდე უმსხვილესი საწარმოს აღრიცხვის კონვერსია საერთაშორისო სტანდარტებით. 

  • ჩვენ ვართ განვითარებაზე ორიენტირებული ქართული აუდიტორული კომპანია!
  • ჩვენი წარმატების საწინდარია კომპანიის ფილოსოფია: საიმედოობის, დამოუკიდებლობის და ხარისხის სინთეზი ინოვაციური მიდგომით!
  • შედეგი - დროში სწორი გადაწყვეტილება!
  • ჩვენი მთავარი ფასეულობაა - პროფესიონალური მომსახურება პატიოსნად და ღირსეულად!